ΙΓΜΕ: Καταγραφές στα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου.

0
84

Δύο σημαντικά προγράμματα υλοποιεί η Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου του ΙΓΜΕ. Πρόκειται για τη καταγραφή ζημιών σε πέτρινα γεφύρια από τη διαβρωτική δράση χειμάρρων ή ποταμιών και την καταγραφή των υδρευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί Δήμοι.