”ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ”