Θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα των πανελλαδικών στο μάθημα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Τα θέματα φαίνεται ότι θα δυσκολέψουν όσους υποψηφίους περίμεναν «ήρεμα νερά» και ίσως οδηγήσουν βαθμολογικά σε λιγότερα άριστα γραπτά.