“Η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρές Περιφέρειες και οι Περιφέρειες από ισχυρές Περιφερειακές Ενότητες”.

41 Αντιπεριφερειάρχες με κείμενο παρέμβασή τους,τοποθετούνται απέναντι στις προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της αναθεώρησης του “Καλλικράτη” που οδηγούν στη κατάργηση των περιφερειακών ενοτήτων.