“Η τσάντα στο σχολείο” για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων.

“Τσάντα στο σχολείο” είναι ο τίτλος του προγράμματος που υλοποιείται στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά ν’αφήνουν τη τσάντα στο σχολείο μία Παρασκευή το μήνα. Στόχος του Υπουργείου είναι οι μαθητές ν’αξιοποιούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο τους.