Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

0
208