Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ