“Η πρώτη τάξη της Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής”

Το βιβλίο που φέρει το τίτλο: “Η πρώτη τάξη της Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής”, παρουσίασε στο κοινό της Άρτας ο καθηγητής μουσικής και πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ράπτης.