Η ΠΙΝΔΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

ΣΕΡΑΦΙΜ ΦΕΛΕΚΗΣ Πρ. Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων