”Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ