Η Μουσική παράδοση της Κοιλάδας του Αχελώου.

0
88

Η Μουσική παράδοση στη Κοιλάδα του Αχελώου αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η μπάντα απαρτίζεται από παραδοσιακούς οργανοπαίχτες και τραγουδιστές μέσα από τους οποίους αναδεικνύεται η παράδοση,τα ήθη και έθιμα της Κοιλάδας του Αχελώου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.