Η ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ »ΑΘΗΝΑ»