Η κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος κυριάρχησε στη Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στην Άρτα

Η τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, το θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ ήταν τα θέματα που μεταξύ άλλων απασχόλησαν την 28η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου.