Η Κοιλάδα του Αχελώου συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή γιορτή μουσικής.

Η Κοιλάδα του Αχελώου συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή γιορτή μουσικής,με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εννέα σημεία ξεκινώντας από τη γέφυρα Κοράκου και φθάνοντας ως τη γέφυρα Τατάρνας.