»Η ΚΑΠ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης