Η Ηγουμενίτσα υποψήφια πόλη στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Υποψήφια πόλη στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017 είναι η Ηγουμενίτσα. Τα βραβεία απονέμονται στις τοπικές αρχές που επιδεικνύουν σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.