Η επιχείρηση “Κ.Κράψης” γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργία της.

Η επιχείρηση Κράψης Κωνσταντίνος με τις εταιρείες που συνεργάζεται πραγματοποίησε επίδειξη των μηχανημάτων τους με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία τους.