”Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”