Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΄΄ΠΑΡΟΝΤΕΣ΄΄ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΡΤΑΣ