Η »ΔΟΞΑ -ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΟΡΗΓΟ ΤΗΣ