”Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ”