Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ”Η ΠΑΓΙΔΑ” ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ