Η ανεργία στο κόκκινο…στην Ήπειρο το χαμηλότερο ποσοστό εργατικού δυναμικού

Στο κόκκινο η ανεργία στην Ήπειρο που βρίσκεται στο χαμηλότερο σε ποσοστό εργατικού δυναμικού. Η ανεργία των νέων κινείται στο 60% ενώ η μία στις δύο θέσεις απασχόλησης είναι με μειωμένο ωράριο.