Η Άρτα τίμησε την ημέρα λήξης του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

Την ημέρα λήξης του Β’ Παγκοσμίου πολέμου τίμησε η Άρτα με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ι.Ν του Αγίου Δημητρίου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων προ του Ι.Ναού.