ΗΜΕΡΙΔΑ:»ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ‘