ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ