ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΜΕΑ