ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ