Ευρεία σύσκεψη φορέων με θέμα την ανάδειξη και προστασία του Αμβρακικού.

Η ανάδειξη και η προστασία του Αμβρακικού κόλπου ήταν το θέμα της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα ύστερα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Κοινή συνισταμένη αποτελεί η ανάληψη ενεργειών και δράσεων προκειμένου ο Αμβρακικός και το σπάνιο οικοσύστημα να είναι σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες.