Ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ερωτήσεις που αφορούν τη βελτίωση ποιότητας των δημοτών απασχόλησαν τη πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ Αρταίων. Παράλληλα ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα και για έργα υποδομών τα οποία προωθούνται προς υλοποίηση.