Ερωτήσεις για την καθημερινότητα των πολιτών.

Ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών,απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δ.Σ Αρταίων.