Ερωτήσεις για θέματα καθημερινότητας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων.

Η μόνιμη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας,οι παρεμβάσεις σε επαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και βασικά έργα υποδομών όπως αυτά του βιολογικού,απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων ύστερα από ερωτήσεις που τέθηκαν από επικεφαλής και Δημοτικούς Συμβούλους.