Εργασίες αποκατάστασης με βάθρο του τρίτοξου πέτρινου γεφυριού Πλακίδα στον ποταμό Βίκο.

Στην αποκατάσταση της ζημιάς σε βάθρο του τρίτοξου πέτρινου γεφυριού Πλακίδα ή Καλογερικό στον ποταμό Βίκο,που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο προχώρησε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου,Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.