ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ