ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ