Επιστολή ΕΝ.Π.Ε. προς τον υπουργό Ευ. Αποστόλου για το μέτρο του Π.Α.Α. που αφορά στη μεταποίηση

Τη δυνατότητα να προκηρύξουν οι περιφέρειες το υπομέτρο “Επενδύσεις στη Μεταποίηση” του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου η ΕΝ.Π.Ε. Επίσης ζητά ν’ αυξηθεί το ποσό που εκχωρείται για τη συγκεκριμένη δράση και εκφράζει την αντίθεσή της για την υλοποίηση μέσω του LEADER.