Επιστημονική εκδήλωση με επίκεντρο θέματα υγείας των γυναικών.

Στο επίκεντρο θέματα υγείας των γυναικών, στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η Ιατρική Εταιρεία και η Ακαδημαϊκή Εταιρεία Άρτας. Η γυναικεία υπογονιμότητα,το TEST PAP,η αντισύλληψη αλλά και ο γυναικολογικός καρκίνος ήταν μεταξύ άλλων,θέματα που αναλύθηκαν από διακεκριμένους επιστήμονες.