Επιστημονική εκδήλωση για την ανάδειξη των Ψυχογηριατρικών προβλημάτων.

0
102

Επιστημονική εκδήλωση με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη των Ψυχογηριατρικών προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους πραγματοποίησε ο Τομέας Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν Άρτας.