ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΟ ΑΚΤΙΟ