“Επιλύονται προβλήματα των εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών”.

Εκκρεμή ζητήματα των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και των εργαζομένων σε αυτούς επιλύονται με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.