ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΚΤΙΟ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑ