“Επίλυση προβλημάτων στην εφαρμογή της οικοτεχνίας γαλακτοκομικών προϊόντων”.

Στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την οικοτεχνία γαλακτοκομικών προϊόντων προχώρησε το ΥΠ.Α.Α.Τ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Υφυπουργός Ολυμπία Τελιγιορίδου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το θέμα αυτό. Στόχος μας υπογράμμισε να βοηθήσουν με τους παραγωγούς μικρών εκμεταλλεύσεων για την ενίσχυση του εισοδήματός τους.