ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ