ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ »Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ»