ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΒΟΤΑ