ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ