ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ