ΕΝΤΑΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

0
145

ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΣ Αστυνόμος Β’ Γ.Α.Δ. Ηπείρου