Εντάξεις έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας Ηπείρου.

0
110

Σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. 319 χιλ. ευρώ. Τα έργα αφορούν τη κατασκευή κυκλικών κόμβων σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων και υπάρχουν κίνδυνοι ατυχημάτων.