Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα Αθλητισμός – Παιδεία – Υγεία.